• Informacja Ochrony Danych Osobowych

Informacja Ochrony Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ECOP Sp. z o.o. w Gdyni (KRS: 0000556588), zwanej dalej jako „Sklep”:    

 1. Administratorem danych osobowych jest ECOP Sp. z o.o. w Gdyni (KRS: 0000556588) z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 118/4, 81-388 Gdynia.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych przez Sklep usług sprzedażowych.
 3. Każdy Klient Sklepu ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych, ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Do wykonania usługi Sklep potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich Klientów. Z tego też względu, Sklep ma prawo odmówić zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.
 4. Sklep przetwarza dane osobowe w następujących celach:

-  w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-  w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej między klientem a Sklepem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-  w celach analitycznych, np.: doboru usług do potrzeb Klientów Sklepu; optymalizacji usług na podstawie uwag Klientów na ich temat, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celu utrzymania relacji z Klientami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Sklep będzie przetwarzać dane osobowe, o których Klient przekaże osobiście lub które będą zawarte w dokumentach, które zostały udostępnione w celu wykonania usługi. W zależności od rodzaju usługi i specyfiki danej sprawy, mogą to być w szczególności dane takie jak:

-  imiona i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji; dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa użytkownika skype; finansowe dane identyfikujące takie jak w szczególności (NIP, REGON, PESEL);

 1. Sklep ściśle chroni dane osobowe i nie ujawnia ich nikomu, za wyjątkiem:

-  doradców ekonomicznych, kancelarii prawnych, analityków oraz prawników i współpracowników Sklepu, którzy mają dostęp do danych, aby móc wykonywać przedmiot zawartych umów oraz obowiązki Sklepu wynikające z prowadzonej działalności;

-  podmiotom współpracującym ze Sklepem w celu realizacji zawartej umowy oraz innych czynności związanych z działalnością Sklepu, w szczególności: podmiotowi prowadzącemu księgowość, firmie informatycznej oraz firmie świadczącej usługę archiwizacji danych, jak również podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

   W każdej chwili Klient może zasięgnąć informacji o podmiotach, które przetwarzają dane osobowe Klienta pod adresem: kontakt@ecopluss.pl

 1. Sklep będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych.
 2. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdy ma prawo do przenoszenia danych osobowych - taka możliwość jest dostępna po zgłoszeniu Sklepowi takiego żądania na adres: kontakt@ecopluss.pl
 3. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.- szczegóły można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.
 4. Sklep nie przekazuje danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

 Dodatkowe informacje pod adresem: sklep@ecopluss.pl

 • Sklep zamknięty

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

PRZERWA TECHNICZNAPrzepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do odwiedzenia sklepu w najbliższym czasie.